Over

BEELDEN VAN STEEN


Al van jongs af aan ben ik bezig om met diverse materialen  uiting te geven aan mijn drang tot creëren. Dit heeft er toe geleid dat ik in deze  richting een studie  ben gaan volgen (MO handvaardigheid). Vervolgens ben ik in het onderwijs terecht gekomen en  les gaan geven in de vakken tekenen en handvaardigheid aan leerlingen in de leeftijd van 12-17 jaar.

Ik wil hen graag  inspireren en leren zich op creatief vlak te  uiten.


In mijn vrije tijd ben ik lange tijd bezig geweest met boetseren in klei, waarbij ik mij door de ronde vrouwelijke vormen heb laten leiden. Dit heeft geresulteerd in een serie vrouwenbeelden.


In 2010 ontdekte ik tijdens een beeldhouwworkshop de mogelijkheden van het werken in steen. Vanaf dat moment is beeldhouwen een echte passie voor mij geworden. Ik kan me helemaal verliezen in een steen en laat me door de vorm van de steen leiden om zo tot een nieuwe vorm te komen. In het laatste deel van het werkproces boeit het mij iedere keer weer welke kleuren en tekening er uit de  steen tevoorschijn komen.


De vrouwelijke  vorm is nog wel steeds herkenbaar, maar in de loop der jaren geleidelijk steeds meer geabstraheerd in mijn beelden. Ik ben zo tot meer organische vormen gekomen.

Daarnaast ben ik geïnspireerd door de  Afrikaanse kunst, met name maskers en koppen.


Bij  het beeldhouwen maak ik gebruik van zachte en middelharde steensoorten, zoals speksteen, albast en serpentijn.

Copyright @ 2018 Yvonne Smit

Instagram beelden van steen

https://www.instagram.com/beelden_van_steen/?hl=nl